František Karel I. Wratislav z Mitrowicz se svojí manželkou Marií Annou roz. Kinskou v letech 1737-1741 rozšířili zámek a dostavěli kapli zasvěcenou sv. Anně, a tím vznikla jeho dnešní barokní podoba.

Kaple sv. Anny je dílem stavitele Jana Hybnera, jenž byl silně ovlivněn dílem mistra barokní architektury Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689-1751). Interiér je bohatě zdobený freskami, největší je na stropě a zobrazuje Pannu Marii se svatou Trojicí. Na zdech přechází freska do ilusivní malované architektury, zobrazuje zábradlí, sloupy apod. Ústřední oltářní obraz sv. Anny je údajně dílem Petra Brandla.

Kaple je přístupná veřejnosti v rámci prohlídkového zámeckého okruhu, ale také hostům ubytovaným ve „svatebním“ apartmá, přes soukromý balkón.

Nádherné prostory kaple lze využít k nezapomenutelnému svatebnímu obřadu anebo zde můžete uspořádat komorní společenskou akci. Kaple je vysvěcená a proto zde lze uspořádat i církevní obřad. Neváhejte nás kontaktovat s dotazem na možnost pronájmu.