Prohlídka kaple Sv. Anny a varhan je možná pouze po předchozí telefonické domluvě na č. 602 284 123 (po - pá).

 

František Karel I. Wratislav z Mitrowicz se svojí ženou Marií Annou, roz. Kinskou, v letech 1737-1741 rozšíříli zámek a dostavěli kapli zasvěcenou sv. Anně, a tím vznikla jeho dnešní barokní podoba. 

Kaple Sv. Anny je dílem stavitele Jana Hybnera, jenž byl silně ovlivněn dílem mistra barokní architektury Kiliána Ignáce Dienzenhofera (1689-1751). Interiér je bohatě zdobený freskami, největší je na stropě a zobrazuje Pannu Marii se svatou Trojicí. Na zdech přechází freska do ilusivní malované architektury, zobrazuje zábradlí, sloupy apod. Ústřední oltář obraz sv. Anny je údajně dílem Petra Bradla

Kaple je přístupná veřejnosti po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle +420 602 284 123. 

Nádherné prostory kaple lze využít k nezapomenutelnému svatebnímu obřadu, anebo k uspořádání komorní společenské akce. Kaple je vysvěcená, a proto je zde možné upořádat i církevní obřad. 

Akce obnovy (restaurování) movité kulturní památky byla provedena v roce 2019 s využitím finančního příspěvku MINISTERSTVA KULTURY z Programu restaurování movitých kulturních památek.